Priser och räntor fr om 2015-11-01


Årsavgift Silver
200 kr, första året 0 kr
Årsavgift Gold/Platinum 0 kr
Valutaväxlingspåslag för köp och uttag utomlands 2%
Kontantuttagsavgift i Sverige och utomlands 3% på uttaget belopp, min 40 kr
Vid delbetalning
Kreditränta* 17,64%  
Effektivränta Silver 20,31%
Effektivränta Gold/Platinum
19,03%
Övriga avgifter
Pappersfaktura (ej vid e-faktura) 25 kr
Ersättningskort 100 kr
Expressförsändelse av kort med post inom Sverige 350 kr 
Försändelse av kort utanför Sverige 350 kr
Kopia av kontoutdrag 30 kr 
Kopia av köpnota 75 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Övertrasseringsavgift 95 kr 
Amorteringsplansavgift 170 kr 
Inkassokravavgift 180 kr

*Mer information finns under ”Förhandsinformation om konsumentkrediter”

*Avtalet löper under ett år i taget. Om du betalar hela beloppet på fakturan så tillkommer ingen ränta. Vid delbetalning uppgår krediträntan till 17,64% per år. Den effektiva räntan, beräknat på ett kreditbelopp om 20 000 kr, en årsavgift på 200 kr (Silver, fri årsavgift första året) och pappersfaktura som är på 25 kr (ej vid e-faktura), är 20,31% (Silver) respektive 19,03% (Gold/Platinum). Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet under ett år är 23 734 kr (Silver) respektive 23 534 kr (Gold/Platinum). Lägsta belopp att betala är 3% av den totala skulden varje månad.