Priser och räntor fr om 2016-03-01


Årsavgift vit/grå nivå 295 kr, första året 1/2 årsavgift
Årsavgift svart nivå 195 kr, första året 1/2 årsavgift
Valutaväxlingspåslag för köp och uttag utomlands 2%
Kontantuttagsavgift i Sverige och utomlands 3% på uttaget belopp, min 40 kr
Vid delbetalning
Kreditränta* 15,00%  
Effektivränta vit/grå nivå 18,09%
Effektivränta svart nivå
17,46%
Övriga kostnader
Pappersfaktura (ej vid e-faktura) 25 kr
Ersättningskort 100 kr
Expressförsändelse av kort med post inom Sverige 350 kr 
Försändelse av kort utanför Sverige 350 kr
Kopia av kontoutdrag 30 kr 
Kopia av köpnota 75 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Övertrasseringsavgift 95 kr 
Amorteringsplansavgift 170 kr 
Inkassokravavgift 180 kr

*Mer information finns under ”Förhandsinformation om konsumentkrediter”

*Avtalet löper under ett år i taget. Om du betalar hela beloppet på fakturan så tillkommer ingen ränta. Vi delbetalning uppgår krediträntan till 15,00% per år. Den effektiva räntan, beräknat på ett kreditbelopp på 20 000 kr, en årsavgift på 295 kr (vit/grå nivå) och 195 kr (svart nivå) samt pappersfaktura på 25 kr (ej vid e-faktura), är 18,09% (vit/grå nivå) respektive 17,46% (svart nivå). Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet under ett år är 23 345 kr (vit/grå nivå) respektive 23 245 kr (svart nivå). Lägsta belopp att betala är 3% av den totala skulden varje månad.