• Skal jeg kontakte dere eller utsalgsstedet?

  Svar:

  Du skal alltid først kontakte utsalgsstedet. Butikken/bedriften hvor du har benyttet kort som betalingsmiddel, har ansvar for eventuelle feil i henhold til gjeldende lovgivning. Reklamasjonen skal derfor først rettes mot utsalgsstedet, ikke mot SEB Kort. Hvis du ikke får hjelp fra utsalgsstedet, kan du kontakte SEB Kort. 

 • Hvordan foretar jeg en reklamasjon?

  Svar:

  Reklamasjonen sender du inn her. Følg instruksjonen i skjemaet.

 • Hvor lang er behandlingstiden for en reklamasjon?

  Svar:

  Målet vårt er å behandle saken din innen to uker. Når du sender inn reklamasjonen, får du automatisk informasjon om hvor lang behandlingstid du kan regne med.

 • Finnes det mer informasjon om et kjøp eller et uttak enn det jeg selv kan lese på fakturaen eller e-saldoen?

  Svar:

  Vi kan svare på om kjøpet er godkjent med PIN-kode eller MasterCard Secure-kode, samt tidspunktet for kjøpet. Vi har ingen kopi av kvitteringer; de finnes på det aktuelle utsalgsstedet.

 • Jeg vil ikke ha penger utestående – hva gjør jeg?

  Svar:

  Hvis du har behov for å foreta en reklamasjon, kan vi – avhengig av situasjonen og etter behovsprøving – gi deg utsettelse på betaling av reklamasjonsbeløpet.

 • Får jeg en ny kontoutskrift hvis dere betaler meg erstatning?

  Svar:

  Hvis vi korrigerer kontoutskriften din, får du ikke ny faktura. Du justerer selv beløpet ved innbetaling.

 • Må jeg sperre kortet?

  Svar:

  Hvis du har mistet kortet, må du sperre det så snart som mulig. Sperr kortet når som helst, hele døgnet. 

 • Hva gjør jeg hvis et flyselskap går konkurs?

  Svar:

  Siden et flyselskap er begjært konkurs og du har booket og betalt en reise med kort, skal du aller først kontakte flyselskapet eller din reisearrangør for mer informasjon.

  Ved denne type konkurser gir Finansavtaleloven § 54b forbrukere (dvs. privatpersoner) mulighet til å fremme reklamasjon til kortselskapet dersom selskapet ikke kan levere tjenesten og etter utredning ha mulighet til en viss erstatning. Dette gjelder kun dersom forbrukeren har kjøpt billetten direkte fra flyselskapet eller gjennom et reisebyrå og gjelder bare den delen av reisen som ikke kunne benyttes og bare den delen som gjelder selskapet som er begjært konkurs.  Har du kjøpt reisen gjennom et reisebyrå, erstattes ikke bestillingsgebyr eller andre gebyrer fra reisebyrået. Reklamasjonsretten gjelder ikke for flyforbindelser, transport til og fra flyplassen, hotell eller lignende. Kortets tilleggsreiseforsikring dekker ikke utgifter forårsaket av flyselskapets konkurs. Du kan ikke reklamere en reise eller få kompensasjon for en reise hvis tilsvarende kompensasjon er blitt utbetalt fra annet hold.

  Når du reklamerer kjøpet, må du legge ved dokumenter som bekrefter at flyselskapet er begjært konkurs og at du har forsøkt å kontakte dem eller reisebyrået du bestilte gjennom. Legg også ved svaret du fikk av dem. Du må også legge ved en bestillingsbekreftelse eller flybillett som viser reisedato, bestillingsnummer/billettnummer, navn på passasjerer samt billettprisen. Husk at dersom du bare vil reklamere en del av reisen, f.eks. hjemreisen, eller om en del av reisen er bestilt gjennom et annet selskap, må prisen på den delen du vil reklamere, fremgå.  Det er viktig at vi får så fullstendig dokumentasjon som mulig slik at behandlingen av saken blir lettere og går raskere.

 • Fakturaen inneholder et utsalgssted som jeg ikke kjenner igjen, men jeg kjenner igjen beløpet. Hva skyldes det?

  Svar:

  SEB Kort er en betalingsformidler, og vi behandler tredjepartsinformasjon som vi får fra banken til utsalgsstedet. Det hender at butikker formidler betalinger under et annet navn enn det som står på butikkdøren eller på hjemmesiden. Dette kan også ha med eierforhold å gjøre.

 • Skal jeg politianmelde uautoriserte kjøp?

  Svar:

  All kriminell virksomhet skal politianmeldes. Også uautoriserte kjøp.

 • Har SEB Kort kopier av kvitteringer?

  Svar:

  Nei, SEB Kort er en betalingsformidler, og all kommunikasjon med utsalgsstedet skjer elektronisk. Utsalgsstedet er underlagt bokføringsloven og plikter å ta vare på betalingsbilag. Derfor kan du henvende deg til butikken hvis du vil ha en kvitteringskopi.

 • Jeg har kjøpt en vare som er forfalsket eller defekt, eller som ikke er som forventet. Hva gjør jeg?

  Svar:

  Prøv først å løse saken direkte med utsalgsstedet. Mange ganger løser saken seg ved dialog med dem. Hvis du ikke får hjelp av utsalgsstedet, kan du sende inn en reklamasjon her. Følg instruksjonen i skjemaet. Vær oppmerksom på at du først må ha kontaktet utsalgsstedet for å få til en løsning, for at vi skal kunne hjelpe deg.

 • Hva gjør jeg hvis jeg har foretatt en reklamasjon og oppdager at kjøpet var korrekt?

  Svar:

  Informer oss så snart som mulig via kontaktinformasjonen du fikk i forbindelse med reklamasjonssaken.

 • Jeg har ikke fått varen jeg har bestilt. Hva gjør jeg?

  Svar:

  Du skal alltid først kontakte utsalgsstedet og spørre hvorfor varen ikke er kommet. Hvis du har fått oppgitt en leveringsdato, må du vente til den datoen er passert. Hvis du ikke har fått oppgitt en leveringsdato, kan vi ikke hjelpe deg før 30 dager etter kjøpsdatoen. Hvis utsalgsstedet ikke kan eller vil hjelpe deg med å fremskaffe varen, har du mulighet til å reklamere hos oss.