• Ska jag vända mig till er eller till inköpsstället?

  Svar:

  Du ska alltid vända dig till inköpsstället, först och främst. Butiken eller företaget, där du har betalat med kort för varor eller tjänster, är ytterst ansvariga för eventuella fel, i enlighet med gällande lagstiftning. Reklamationen ska därför först riktas mot inköpsstället och inte mot SEB Kort. Men får du ingen hjälp av inköpsstället är nästa steg att vända sig till SEB Kort.

 • Hur gör jag en reklamation?

  Svar:

  Reklamationen lämnar du in här. Följ anvisningen i formuläret.

 • Hur lång är handläggningstiden för ett reklamationsärende?

  Svar:

  Vår handläggningstid varierar beroende på hur mycket som vi har att göra. Vår ambition är dock att klara av ditt ärende inom två veckor. När du lämnar in reklamationen får du automatiskt information om hur lång handläggningstid som du kan vänta dig.

 • Finns det mer information om ett köp eller ett uttag
  än det som jag själv kan utläsa på mitt kontoutdrag
  eller e-saldo?

  Svar:

  Vi kan svara på om köpet eller uttaget är godkänt med PIN-kod, Mastercard SecureCode samt vilken tid köpet genomfördes. Vi har inga kvittokopior, dessa finns hos det aktuella inköpsstället.

 • Jag vill inte ligga ute med pengar, vad gör jag?

  Svar:

  Om du behöver göra en reklamation kan vi, beroende på situation och efter behovsprövning, ge uppskov på betalningen av det reklamerade beloppet.

 • Får jag ett nytt kontoutdrag om ni ersätter mig?

  Svar:

  Du får inget nytt kontoutdrag utan justerar själv beloppet vid inbetalning.

 • Behöver jag spärra kortet?

  Svar:

  Om kortet förkommit ska det alltid spärras så fort som möjligt efter upptäckt. Spärra kortet när som helst, dygnet runt, genom att ringa 08-14 72 00 eller från utlandet, +46 8 14 72 00. 

 • Vad gäller vid en flygbolagskonkurs?

  Svar:

  Då ett flygbolag har begärts i konkurs, och du har bokat och betalat en resa med kort, ska du i första hand kontakta flygbolaget eller din researrangör för mer information.

  Har du betalat resan med kort kan du reklamera ditt köp och efter utredning få möjlighet till viss ersättning. Ersättningen avser bara den del av resan som inte kunnat utnyttjas och bara den del som avser det bolag som begärts i konkurs.

  Har du köpt resan via en researrangör ersätts inte bokningsavgift eller andra avgifter från resebyrån. För anslutningsflyg, transfer till och från flygplatsen, hotell eller liknande gäller inte reklamationsrätten. Kortets kompletterande reseförsäkring täcker inte utgifter orsakade av flygbolagets konkurs.

  Du kan inte reklamera en resa eller få kompensation för en resa om motsvarande kompensation har betalats ut från annat håll.

  När du reklamerar köpen måste du bifoga dokument som styrker att flygbolaget har begärts i konkurs och att du har försökt att kontakta dem eller den researrangör som du har bokat via. Bifoga också det svar som du har fått från dem. Du måste också bifoga bokningsbekräftelse eller flygbiljett där det framgår datum för resa, bokningsnummer/biljettnummer, namn på passagerare samt priset på biljetten.

  Tänk på att om det bara är en del av resan som du vill reklamera, till exempel hemresa eller om en del av resan är bokad med ett annat bolag, måste priset för den del du vill reklamera framgå.

  Det är viktigt att vi får så kompletta underlag som möjligt för att underlätta och snabba på handläggningen av ditt ärende.

 • Jag känner inte igen ett inköpsställe på kontoutdraget, men känner igen beloppet. Hur kommer det sig?

  Svar:

  SEB Kort är enbart en förmedlare av betalningar och vi behandlar tredjehandsinformation som vi erhåller från inköpsställets bank. SEB Kort litar på att den förmedlade informationen är korrekt men det förekommer att butiker förmedlar betalningar under ett annat namn än det som stod på butiksdörren eller hemsidan. Detta kan också ha att göra med ägarförhållanden.

 • Ska jag polisanmäla obehöriga köp?

  Svar:

  All brottslig verksamhet ska polisanmälas. Så även obehöriga köp.

 • Har ni kvittokopior hos SEB Kort?

  Svar:

  Nej, SEB Kort är enbart en betalningsförmedlare och all kommunikation med inköpsställen sker elektroniskt. Inköpsstället lyder däremot under bokföringslagen och har en plikt att spara betalningsunderlag. Du ska därför vända dig till butiken om du vill ha en kvittokopia.

 • Jag har köpt en vara som är förfalskad, defekt eller inte som förväntat. Vad gör jag?

  Svar:

  Börja med att försöka att lösa saken med inköpsstället. Många gånger så löser sig dessa ärenden i dialog med dem. Om du inte får hjälp av inköpsstället kan du lämna in en reklamation här. Följ anvisningen i formuläret. Observera att för att vi ska kunna hjälpa dig ska du först ha kontaktat inköpsstället för en lösning.

 • Vad gör jag om jag gjort en reklamation och upptäcker att köpet var korrekt?

  Svar:

  Meddela oss så snart som möjligt via de kontaktuppgifter du erhöll vid reklamationstillfället.

 • Jag har inte fått min beställda vara, vad gör jag?

  Svar:

  Du ska alltid, först och främst, vända dig till inköpsstället och fråga varför varan inte kommit. Om det finns ett leveransdatum ska du avvakta till det datumet är passerat. Finns det inget leveransdatum kan vi inte hjälpa dig förrän det har gått 30 dagar från inköpsdatum. Om inköpsstället inte kan eller vill hjälpa till med att få fram varan är det möjligt att göra en reklamation hos oss.